Shen Shaochun

Pastor Shen Shaochun and his wife Pu Chunmei of the "Living Water Fellowship" in Huaiyuan County, Bengbu City, Anhui Province (Credit: ChinaAid source)
ChinaAid

Imprisoned Pastor Shen Shaochun plagued by illness

(Nanjing, Jiangsu Province – April 24, 2024) It is reported that Pastor Shen Shaochun of the “Living Water Fellowship” in Huaiyuan County, Bengbu City, Anhui Province, who went to Wa

Shen Shaochun

Scroll to Top